Scroll left
 • Bývalý čedičový lom Mačacia (nedaleko hradu Šomoška) width:1024;;height:682
 • Bývalý čedičový lom Mačacia width:1024;;height:682
 • Bývalý čedičový lom Mačacia width:1024;;height:682
 • Bývalý čedičový lom Mačacia width:1024;;height:682
 • Bývalý čedičový lom Mačacia width:1024;;height:683
 • Bývalý čedičový lom Mačacia width:1024;;height:683
 • Bývalý čedičový lom Mačacia width:1024;;height:683
 • Bývalý čedičový lom Mačacia width:683;;height:1024
 • Bývalý čedičový lom Mačacia width:683;;height:1024
 • Hrad Šomoška, v pozadí hrad Salgóvár (Maďarsko) width:1024;;height:682
 • Těleso bývalé úzkokolejky z lomu Mačacia do Maďarska width:1024;;height:682
 • Les v okolí lomu Mačacia width:683;;height:1024
 • Památník úzkokolejky z lomu Mačacia do Maďarska width:682;;height:1024
 • Hrad Šomoška z maďarské strany width:1024;;height:682
 • Státní hranice v místě bývalé úzkokolejky width:682;;height:1024
 • Pohled z hradu Šomoška směrem na Lučenec width:1024;;height:682
 • Hrad Šomoška width:1024;;height:682
 • Hrad Šomoška width:1024;;height:682
 • Obec Somoskö těsně pod hradem. Ovšem již v Maďarsku... width:1024;;height:682
 • Pohled z hradu Šomoška na lom Mačacia width:1024;;height:682
 • Hrad Šomoška width:1024;;height:683
 • Hrad Šomoška width:682;;height:1024
 • Barvičky podzimu width:1024;;height:682
 • Čedičové varhany pod hradem Šomoška width:683;;height:1024
 • Kamenné moře pod hradem Šomoška width:682;;height:1024
 • Kamenné moře pod hradem Šomoška width:682;;height:1024
 • Ranní krajina u obce Petrovo width:1024;;height:683
 • Obec Petrovo a Kráľova hoľa width:1024;;height:683
 • Ranní krajina u obce Petrovo width:1024;;height:683
 • Výhledy nad Dobšinou width:1024;;height:683
 • Výhledy nad Dobšinou width:1024;;height:683
 • Výhledy nad Dobšinou width:1024;;height:682
 • Západ slunce nad Rožňavou width:1024;;height:683
 • Západ slunce nad Rožňavou width:1024;;height:683
 • Krajina u Žiaru nad Hronom width:1024;;height:682
 • Krajina u Žiaru nad Hronom width:1024;;height:682
 • Krajina u Žiaru nad Hronom width:1024;;height:682
Scroll right